Svenskt Demenscentrums utbildningsportal

Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Behöver du hjälp med våra utbildningar?


Vi svarar i telefon (helgfria dagar):
måndag kl 9-12, onsdag & fredag: kl 13–15
Tfn: 08 690 58 60
Övriga tider, e-post: webbutbildningar@demenscentrum.se


Dina personuppgifter skyddas av GDPR. Läs mer >>