Svenskt Demenscentrums utbildningsportal

Du måste tillåta Cookies i din webbläsare

Ny användare?

Behöver du hjälp med våra utbildningar?

Vi svarar i telefon (helgfria dagar):
måndag, onsdag & fredag: kl 13–15
Tfn: 0707 37 59 00
Övriga tider, e-post:

E-post: webbutbildningar@demenscentrum.se
Dina personuppgifter skyddas av GDPR. Läs mer

OBS! Utbildningen Palliation ABC, som Betaniastiftelsen utvecklat i samarbete med
Svenskt Demenscentrum, kommer att flyttas till Betaniastiftelsen. Utbildningen
kommer finnas tillgänglig på Svenskt Demenscentrums utbildningsportal tom 31
december 2021. Palliation ABC kommer att vara tillgänglig igen i uppdaterad
form i slutet av mars 2022 på Betaniastiftelsens lärplattform
(betaniastiftelsen.nu).

För att få diplom för Palliation ABC via Svenskt Demenscentrum behöver du slutföra
webbutbildningen samt spara ner diplomet senast 31 december 2021. Har du redan
slutfört webbutbildningen hos oss gäller det samma, spara ner ditt diplom.
Efter 31 december 2021 kommer varken Palliation ABC eller diplom för webbutbildningen
vara tillgängligt hos oss.

Ingen personlig information gällande Palliation ABC kommer att flyttas över från
Svenskt Demenscentrums plattform till Betaniastiftelsens. Det innebär att du
behöver börja webbutbildningen på nytt när du skapat ett konto på
Betaniastiftelsens lärplattform.